Privacy verklaring

Privacy verklaring woningzoekendenregistratie Thuis in de Achterhoek

3 december 2018

 

 1. Waarom we gegevens nodig hebben

“Thuis in de Achterhoek” is een samenwerkingsverband tussen de volgende woningcorporaties: ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion. Samen met andere verhuurders in de Achterhoek wil Thuis in de Achterhoek via één regionale woonwebsite al het aanbod in zowel huur- als koopwoningen als ook garages, parkeerplaatsen en bergingen laten zien. De woningzoekende heeft daardoor een brede en volledige informatie en kan met één inschrijving op het aanbod reageren.

Schrijft u zich in als woningzoekende? Dan leggen wij uw gegevens vast. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om een goede match tussen uw woningvraag en het woningaanbod tot stand te brengen en het zoeken en vinden van een woning zo gemakkelijk mogelijk te maken.

We gebruiken uw gegevens om:

 • lijsten van kandidaten voor een woning (of andere verhuureenheid) op te stellen voor de verhuurder;
 • informatie te verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages over de woningmarkt in de Achterhoek (geanonimiseerd).

De rechten en plichten met betrekking tot persoonsgegevens zijn wettelijk geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Het betreft de personen die zich als woningzoekenden registreren.

 • gegevens die nodig zijn om u te identificeren (voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum)
 • contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • informatie over uw inschrijving (bijvoorbeeld status van uw inschrijving, wijzigingen van gegevens);
 • informatie op basis waarvan u op passende woningen kunt reageren (bijvoorbeeld huishoudgrootte en samenstelling, inkomen of woonwensen);
 • informatie ten behoeve van de indicaties van de energielasten (bijvoorbeeld gegevens van meeverhuizende kinderen, opleidingsniveau)
 • actuele en historische reacties op woningen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt voor toewijzing van een woning zoals inkomensverklaringen en een verhuurdersverklaring.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Thuis in de Achterhoek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over uw gezondheid voor zover dat nodig is voor een urgentie aanvraag of aanvraag voor een aangepaste woning.
 • gegevens over een strafrechtelijk verleden, dit is alleen het geval wanneer een woning gerechtelijk is ontruimd omdat de huurder een hennepkwekerij in de woning hield. In de algemene voorwaarden voor inschrijving als woningzoekende is bepaald dat deze persoon/personen de eerste twee jaar niet in aanmerking komt/komen voor een woning. 
 • gegevens over begeleiding door instanties, dit is alleen van toepassing wanneer een instantie u begeleidt in het zoeken naar en/of huren van een woning.

4. We bewaren gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de woningtoewijzing. Wanneer u wordt uitgeschreven zijn uw gegevens niet meer actief maar nog wel aanwezig in ons systeem. Persoonlijke documenten worden na een half jaar verwijderd.

5. Delen met anderen

Thuis in de Achterhoek registreert persoonsgegevens van u als woningzoekende. Enkele medewerkers van de deelnemende corporaties hebben toegang tot woningzoekenden gegevens en kunnen deze gegevens uitwisselen. De afspraken over (zorgvuldige) uitwisseling van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

“Thuis in de Achterhoek” zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de woningtoewijzing, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zoals de leverancier van ons woningregistratiesysteem, heeft “Thuis in de Achterhoek” een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thuis in de Achterhoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6. In kaart brengen websitebezoek

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Thuis in de Achterhoek inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Thuis in de Achterhoek de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. We kunnen niet zien wie (welke computer) haar website/webshop bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via “Mijn pagina”. Lukt dit niet of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@thuisindeachterhoek.nl.  Thuis in de Achterhoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging

Thuis in de Achterhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thuisindeachterhoek.nl

Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!