Huurwoning via urgentie

Urgentie 

Heeft u op zeer korte termijn een (andere) woning nodig? Misschien komt u in aanmerking voor urgentie. Urgentie krijgt u niet zomaar, er zijn voorwaarden.

  • U woont in het werkgebied van ProWonen, Sité of Wonion;
  • U staat langer dan één jaar aaneengesloten ingeschreven in het bevolkingsregister van uw gemeente;
  • Uw dringende situatie ontstond in het werkgebied van ProWonen of Sité of Wonion;  
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij: www.thuisindeachterhoek.nl;
  • U heeft zelf geprobeerd andere woonruimte te vinden om uw woonprobleem op te lossen;
  • Het gaat niet om het vervullen van woonwensen
  • U heeft geen woningaanbod geweigerd; 
  • Het is de eerste keer dat u urgentie aanvraagt.

Let op: in veel gevallen komt u niet voor urgentie in aanmerking. Klik hier voor een opsomming van situaties waarin u geen recht heeft op urgentie.

Hoe werkt het?

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan contact op met de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats. Een adviseur beoordeelt uw aanvraag.

Heeft u een urgentieverklaring? Dan krijgt u eenmalig een passende woning aangeboden van de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats. Weigert u de aangeboden woning, dan vervalt uw urgentieverklaring.

 

Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Informatie
»
Urgentie