Nieuws

Jaarverslag - Thuis in de Achterhoek in 2019

Thuis in de Achterhoek in 2019

ProWonen, Sité, Wonion, De Woonplaats en Plavei werken samen als het om de verdeling van de sociale huurwoningen in de Achterhoek gaat. Vraag en aanbod komen samen op www.thuisindeachterhoek.nl. Samen bundelen wij onze kennis over de woningmarkt, monitoren we de vraag, het aanbod en de kansen voor woningzoekenden. Wij bieden maatwerk wanneer dat nodig is. In het jaarverslag laten we zien waar we voor staan en wat we in 2019 gedaan hebben.

 

Wist je dat:

-      In 2019 2.036 woningen in de Achterhoek verhuurd zijn door De Woonplaats, Plavei, ProWonen, Sité en Wonion?

-      Woonzorg Nederland 47 woningen via Thuis in de Achterhoek verhuurde en Mooiland 19 woningen?

-      Maar liefst 86% van de verhuurde woningen een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag had?

 

Wil je meer weten? Je vindt alle weetjes in het jaarverslag op https://www.thuisindeachterhoek.nl/Achterhoek/public/download/TIDA-Jaarverslag-2019-V4.pdf

 

Geplaatst op: 13 februari 2020
Laatst gewijzigd: 14 februari 2020 14:18

 
Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!