Hoe werkt het?

Reageren? Zo werkt het

Log in op de website met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op meer informatie en vervolgens op reageren. Elke dag om 12.00 uur verversen wij het aanbod. In de woningadvertentie leest u de reactietermijn. Veel woningen staan drie dagen op de website. Na de reactietermijn is het niet meer mogelijk om te reageren. De corporatie benadert de eerste kandidaat of kandidaten.

Gegevens bij een (voorlopige) woningaanbieding

Als u in aanmerking komt voor een woning heeft de corporatie gegevens nodig. Vraag ze nu al op en wacht niet tot u een (voorlopige) aanbieding krijgt:

 • De meest recente inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst van alle leden van het huishouden, behalve kinderen. Zonder een inkomensverklaring biedt de corporatie u geen woning aan.

De corporatie kan aanvullende informatie vragen:

 • Een uittreksel van de gemeente met daarop zowel uw huidige als oude woonadres(sen). Deze kunt u tegen betaling opvragen bij de gemeente.
 • Een verhuurdersverklaring. Deze vraagt u aan uw huidige verhuurder. In deze verklaring staan gegevens over uw huurbetaling en uw woongedrag.
 • Een kopie van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen 3 maanden (Indien weekloon van toepassing is, een kopie van de laatste 4 loonstroken).
 • Heeft u een koopwoning, dan kan de corporatie vragen naar een hypotheekhoudersverklaring. Deze verklaring vraagt u aan uw hypotheekhouder. In deze verklaring geeft de geldverstrekker aan of u aan uw betalingsverplichting voldoet. 
 • Bent u ZZP-er of heeft u een eigen onderneming? Lever dan de winst en verliesrekening aan van het afgelopen jaar met daarin vermeld de winst en eventuele aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-vrijstelling). Voor het lopende jaar kan een prognose van de winst en de aftrekposten aangeleverd worden. 
 • Heeft u schulden? Lever een afschrift hiervan aan met bijbehorende betalingsregelingen.
 • Staat u onder bewind? Dan is toestemming van de bewindvoerder nodig en soms een beschikking van de kantonrechter.

 Tips

 • Documenten kunt u digitaal opslaan bij uw inschrijving via "mijn pagina" -> "mijn documenten". Let er hierbij op dat er geen leestekens als / of \ in de bestandsnaam staan. 
 • Kijk op de website van de belastingdienst en maak een proefberekening om te zien of u recht heeft op huurtoeslag.
 • Met de inflatiecorrectie kunnen woningcorporaties uw huidige inkomen berekenen aan de hand van gegevens van een voorgaand jaar. De overheid heeft bepaald dat woningcorporaties hiervoor gegevens moeten gebruiken die gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Deze inkomensgegevens zijn daarom altijd uit een voorgaand jaar. De inflatiecorrectie verschilt per jaar. Om uw verzamelinkomen na inflatiecorrectie te berekenen, wordt uw verzamelinkomen vermenigvuldigt met de bijbehorende factor van dat jaar. 
 • Is uw huidige inkomen veel lager of hoger dan het bedrag op uw inkomensverklaring? Laat het de corporatie weten door ook deze gegevens digitaal op te slaan.
Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Inschrijven huurwoning
»
Reageren, hoe werkt het?