Algemene voorwaarden

Inschrijving

 1. U kunt zich vanaf 18 jaar inschrijven als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek.
 2. U hoeft niet ingeschreven te staat om te reageren op een koopwoning.
 3. U mag als woningzoekende één keer ingeschreven staan; als aanvrager óf als medeaanvrager. Staat u vaker ingeschreven, dan verwijdert Thuis in de Achterhoek de inschrijvingen die gedaan zijn na de eerste inschrijving. Heeft u op dat moment een voorlopige woningaanbieding, dan wordt deze ingetrokken.
 4. Wanneer een woning door meerdere volwassenen gehuurd en/of bewoond gaat worden, vul dan ook de gegevens van deze medehuurder(s) en/of bewoners volledig in via dezelfde inschrijving.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven en wijzigen van persoons-, inkomens- en adresgegevens. Thuis in de Achterhoek houdt geen rekening met gegevens die niet op tijd zijn doorgegeven.
 6. Uw inschrijving bij Thuis in de Achterhoek is onbeperkt geldig. 
 7. Met een inschrijving bij Thuis in de Achterhoek gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een woningaanbieding door alle partijen die adverteren via de website. Deelnemende partijen aan Thuis in de Achterhoek behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 8. Is er in de door u gehuurde woning een hennepkwekerij ontdekt? Dan komt u de eerste twee jaar na deze ontdekking niet in aanmerking voor een woning bij de deelnemende corporaties. U kunt zich in die periode ook niet inschrijven bij Thuis in de Achterhoek. Stond u al ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek, dan vervalt uw inschrijving.

Reageren

 1. U mag onbeperkt reageren op het aanbod. Reageren kan uitsluitend via de website.
 2. Bij het model Zoek Gerichte Loting kunt u reageren op woningen die de dag na uw inschrijving of later gepubliceerd worden.
 3. Het is voor de corporatie een reden voor weigering als/wanneer u beide een woning betrekt maar ieder afzonderlijk een inschrijving heeft waarmee u op 1 en dezelfde woning reageerde.
 4. Gelden er voorrangsregels bij een woning, dan staan deze in de woningadvertentie. Daarnaast komen woningzoekenden die in een herstructureringsgebied wonen, soms in aanmerking voor voorrang bij het reageren op woningen.  
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan gegevens en inschrijftijden in de woningadvertenties.
 6. Heeft u een betalingsachterstand bij één van de corporaties of zijn er meerdere klachten van overlast of wangedrag over u bekend, dan kan de woningcorporatie uw inschrijving blokkeren. U kunt dan niet reageren op het actuele aanbod van deze woningcorporatie.
 7. Schrijft u zich in als woningzoekende, dan gaat u akkoord met uitwisseling van uw gegevens tussen de deelnemende partijen van Thuis in de Achterhoek. De deelnemende partijen willen hiermee overlast voorkomen en de huurachterstand beperken met als doel het aantal ontruimingen te verminderen.
 8. Twijfelt Thuis in de Achterhoek of uw gegevens juist zijn, dan vervalt een voorlopige aanbieding en kunt u niet meer reageren totdat u bewijst dat de gegevens juist zijn. 
 9. Wij raden u aan om vast een inkomensverklaring aan te vragen als u op woningen reageert. Het aanvragen van een inkomensverklaring is gratis en kan eenvoudig via de belastingtelefoon, telefoonnummer: 0800 - 0543. Of vraag uw inkomensverklaring op via www.mijnoverheid.nl. Na ontvangst kunt u de inkomensverklaring zelf uploaden bij uw inschrijving.

Toewijzen

 1. Bent u ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek, dan kunt u reageren op woningen die vrijkomen en passen bij uw persoonlijke situatie. 
 2. De overheid schrijft voor dat 95% van de woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag een woning huren tot de bijbehorende aftoppingsgrens van € 633,25 (1- en 2 persoonshuishoudens, prijspeil 2022) of van € 678,66 (3- en meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2022). 
 3. De overheid schrijft ook voor dat de corporaties 92,5% van de huurwoningen met een huur tot € 763,47 per maand (prijspeil 2022) moeten verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 40.765,- voor één persoon en € 45.014,- voor meer personen (op basis van een inkomensverklaring van de Belastingdienst of een recente aangifte inkomstenbelasting). 
 4. Wanneer er eisen worden gesteld aan uw inkomen, leeftijd en/of huishoudensgrootte, vermelden we dit in de woningadvertentie. Daarnaast heeft de corporatie het recht een woning niet aan te bieden, zonder dat de eisen daarvoor in de advertentie vermeld waren, indien dit niet past binnen de door de overheid gestelde eisen.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en actueel houden van uw persoonsgegevens, waaronder uw inkomensgegevens. Thuis in de Achterhoek wijst op basis van de door de woningzoekende ingevulde gegevens toe. Blijkt achteraf dat uw gegevens niet correct zijn, dan kan op grond daarvan de woningaanbieding ingetrokken worden.
 6. De woningen die worden aangeboden via Aanbod, Loting of Zoek Gerichte Loting worden standaard drie dagen aangeboden op de website.
 7. Woningen kunnen ook via directe bemiddeling aan een woningzoekende worden aangeboden, deze woningen worden niet via de website aangeboden.
 8. De toegewezen woningen worden nadat het nieuwe contract is afgesloten op de website verantwoord.

Voorlopige aanbieding

 1. U krijgt één woningaanbieding tegelijkertijd. Krijgt u een woning aangeboden, dan wordt u tijdelijk geblokkeerd voor andere woningen waar u op gereageerd heeft.
 2. Weigert u de aangeboden woning? Dan doet u automatisch weer mee voor de andere woningen waar u op heeft gereageerd.
 3. Als wij u een woning aanbieden hebben wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig of een recente aanslag inkomstenbelasting. Kunt u de inkomensverklaring niet tijdig aanleveren, dan vervalt een voorlopige woningaanbieding.
 4. Het is belangrijk dat uw contactgegevens altijd juist zijn, zodat wij u kunnen bereiken wanneer we u een woning aanbieden. Kunnen wij u niet bereiken, dan vervalt de voorlopige aanbieding.
 5.  De corporatie kan een voorlopige woningaanbieding intrekken omdat:
  • U de gevraagde gegevens niet of niet op tijd aanlevert.
  • Het huishoudensinkomen volgens de inkomensverklaring niet passend is.  
  • U een negatieve verhuurdersverklaring of negatieve hypotheekverklaring heeft.
  • U geen geldig identiteitsbewijs heeft (geldig paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een bromfietsrijbewijs).
  • Er geen overzicht van uw woonverleden bekend i.s
  • U een (huur)schuld heeft.  
  • U onvoldoende aan kunt tonen de huur te kunnen betalen.
  • U een negatieve kredietcheck heeft.
  • U of uw medeaanvrager (ernstige) overlast (heeft) veroorzaakt.
  • U begeleid wordt door een instantie die een negatief advies geeft. 

Uitschrijven

 1. Accepteert u een woning, dan wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende zodra het contract is getekend. Accepteert u een garage, parkeerplaats, berging of tuin, dan wordt u automatisch uitgeschreven voor de overige objecten, zodra het contract is getekend.

 Algemeen

 1. Ondanks dat wij zorgvuldig gegevens op de site zetten, kunnen er fouten gemaakt worden. Thuis in de Achterhoek is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve gegevens op de website.
 2. Thuis in de Achterhoek behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de coördinatiegroep van Thuis in de Achterhoek.
Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Inschrijven huurwoning
»
Algemene voorwaarden