Informatie over woonlasten

Behalve huur betaalt u andere woonlasten zoals energielasten en gemeentelijke heffingen. Wij informeren u zodat u kunt zien of de woning betaalbaar is.

Indicatie voor energielasten

In veel advertenties ziet u een schatting van de energielasten. De energielasten berekenen we op basis van enkele kenmerken van de woning (zoals isolatie, dubbel glas, etc.), de technische installatie (HR-ketel, etc.) en uw persoonlijke gegevens zoals leeftijd, gezinssamenstelling en opleiding. U krijgt een betrouwbare voorspelling van uw energielasten. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het uiteindelijke verbruik is afhankelijk van uw gedrag.

Gemeentelijke heffingen

Afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn gemeentelijke heffingen die u betaalt voor uw woning. Op de website van Coelo maakt u een berekening van de heffingen, die per gemeente verschillen. Zo krijgt u inzicht in uw totale woonlasten

Persoonlijk budgetadvies

Wilt u informatie of praktische tips over uw inkomsten en uitgaven? De website van Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën in Nederland. 

Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Informatie
»
Woonlasten