Huren met voorrang en voorwaarden

Huren met voorrang

Soms krijgt een groep woningzoekenden voorrang. Dat lees je in de woningadvertentie. Het kan gaan om:

 • 55-plussers; een aantal woningen wijzen wij met voorrang of uitsluitend toe aan 55-plussers. In dit overzicht lees je om welke woningen het gaat.

 • Jongeren tot 23 jaar; woningen met een huurprijs tot € 442,46 wijzen wij regelmatig met voorrang toe aan jongeren tot 23 jaar i.v.m. huurtoeslagmogelijkheden.

 • Huishoudens met een huurtoeslaginkomen; de overheid schrijft voor dat 95% van de woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag een woning moeten huren tot € 633,25 (1- en 2 persoonshuishoudens) of
  € 678,66 (3 en meerpersoonshuishoudens).

 • Corporaties zijn verplicht om minimaal 85% van de huurwoningen met een huur tot € 763,47 per maand te verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 40.765,- (1-persoonshuishouden) of
  € 45.014,- (meerpersoonshuishouden)
  .

 • Huurders uit een sloopwoning; zij krijgen voorrang bij woningen die we via Aanbod, Loting en Zoek Gerichte Loting aanbieden. De corporatie maakt hierover afspraken met de bewoners. 

 • Soms zijn er leefbaarheidseisen. In dat geval beoordeelt de corporatie of de woningzoekende past bij de situatie in het complex. Dit maakt onderdeel uit van een leefbaarheidsplan in een buurt.

Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Informatie
»
Voorrang en voorwaarden