Nieuwbouwprojecten

Kijk voor alle actuele projecten op de projectpagina van de woningcorporatie: 

Sité Woondiensten
Projecten | Sité Woondiensten (swd.nl)

Wonion
Projecten | Wonion

ProWonen
Projecten | ProWonen


Hamelandschool Lichtenvoorde

Nieuwbouw 9 levensloopgeschikte woningen

ProWonen en gemeente Oost-Gelre zijn samen bezig met het herontwikkeling van de locatie Hamelandschool Lichtenvoorde. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn en wordt er gewerkt aan een concept bestemmingsplanwijziging. Het beoogde nieuwbouwplan is het realiseren van negen levensloopgeschikte woningen aan de van Ostadestraat (schoollocatie). Hierbij zijn de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Deze huizen zijn geschikt voor senioren. 

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor dit project? Vul uw gegevens in op de belangstellendenlijst (u ontvangt hiervan geen bevestiging) en wij informeren u via e-mail over de voortgang van dit nieuwbouwplan. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen voor een toewijzing van een woning. Om te kunnen reageren op een woning heeft u een inschrijving als woningzoekende nodig bij Thuis in de Achterhoek.

 

 

Oranjewijk Zelhem

Nieuwbouw 25 levensloopgeschikte woningen en
13 eengezinswoningen

De gemeente (welstand) heeft de nieuwbouwplannen goedgekeurd. Hiermee staat vast dat er 13 eengezinswoningen en 25 nultrede woningen worden teruggebouwd. Er is gekozen voor conceptuele bouw op basis van het concept van Dura Vermeer. De huurprijs van de woningen is vastgesteld op € 633,- voor nultrede woningen (prijspeil 2021) en  € 678,65 voor niet nultrede woningen (2e aftoppingsgrens prijspeil 2021).

Wat wordt er teruggebouwd?

  • 25 nultrede woningen €633,- (prijspeil 2021)
    Dit zijn woningen met alle voorzieningen op de begane grond en één slaapkamer op de verdieping. Ze worden gebouwd in blokjes van vijf woningen.
  • 13 eengezinswoningen € 678,65 (2e aftoppingsgrens prijspeil 2021)                
    Dit zijn woningen met een woonkamer en keuken op de begane grond, twee slaapkamers op de 1ste verdieping en een slaapkamer op zolder. Deze woningen worden in twee blokken van vijf en één blok van drie gebouwd.

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor dit project? Vul uw gegevens in op de belangstellendenlijst (u ontvangt hiervan geen bevestiging) en wij informeren u via e-mail over de voortgang van dit nieuwbouwplan. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen voor een toewijzing van een woning. Om te kunnen reageren op een woning heeft u een inschrijving nodig bij Thuis in de Achterhoek.

 

Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Huur en koop
»
Nieuwbouwprojecten