Nieuwbouwprojecten

Kijk voor alle actuele projecten op de projectpagina van de woningcorporatie: 

Sité Woondiensten
Projecten | Sité Woondiensten (swd.nl)

Wonion
Projecten | Wonion

ProWonen
Projecten | ProWonen


Voormalig Unionlocatie Zelhem

Nieuwbouw 12 gezinswoningen Hummeloseweg/Lupinestraat Zelhem (voormalige Unionlocatie)

ProWonen gaat de nieuwbouw van deze 12 gezinswoningen realiseren volgens circulaire houtbouw in samenwerking met de firma TBI Koopmans BV met het product “HOUTbaar HUIS”.

De woningen worden gebouwd volgens het HOUTbaar HUIS concept en bestaan uit houten modules die onder ideale omstandigheden in de fabriek worden gemaakt en vervolgens op de bouwlocatie in elkaar worden gezet.  Bouwen met hout is een zeer duurzame bouwmethode. Door woningen industrieel te produceren, wordt het mogelijk sneller én goedkoper goede en duurzame woningen te bouwen. De voorbereidingstijd van dit soort woningen is iets langer, maar het voordeel is dat deze binnen enkele weken in elkaar gezet worden op locatie.

Vervolgstap
Begin dit jaar is het bestemmingsplan voor de bouw van 12 gezinswoningen door de gemeente Bronckhorst onherroepelijk vastgesteld De volgende stap is het indienen van de omgevingsvergunning bij de gemeente Bronckhorst. Deze ligt daar nu ter inzage. Het terrein is inmiddels gesaneerd en de bouwrijpfase is afgerond. Dat betekent dat de riolering en het hoofdtracé nutsleidingen zijn aangelegd. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is vastgesteld, worden de woningen aangeboden voor de verhuur.

De huurprijs voor de 12 woningen wordt als volgt

  • 6 woningen in de categorie duur € 763,47 (prijspeil 2022)
  • 6 woningen in de categorie betaalbaar 2e aftoppingsgrens, huurprijs € 678,66 (prijspeil 2022)

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor dit project? Vul uw gegevens in op de belangstellendenlijst (u ontvangt hiervan geen bevestiging) en wij informeren u via e-mail over de voortgang van dit nieuwbouwplan. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen voor een toewijzing van een woning. Om te kunnen reageren op een woning heeft u een inschrijving als woningzoekende nodig bij Thuis in de Achterhoek.

 

 

Hamelandschool Lichtenvoorde

Nieuwbouw 9 levensloopgeschikte woningen

ProWonen en gemeente Oost-Gelre zijn samen bezig met het herontwikkeling van de locatie Hamelandschool Lichtenvoorde. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn en wordt er gewerkt aan een concept bestemmingsplanwijziging. Het beoogde nieuwbouwplan is het realiseren van negen levensloopgeschikte woningen aan de van Ostadestraat (schoollocatie). Hierbij zijn de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Deze huizen zijn geschikt voor senioren. 

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor dit project? Vul uw gegevens in op de belangstellendenlijst (u ontvangt hiervan geen bevestiging) en wij informeren u via e-mail over de voortgang van dit nieuwbouwplan. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen voor een toewijzing van een woning. Om te kunnen reageren op een woning heeft u een inschrijving als woningzoekende nodig bij Thuis in de Achterhoek.

 

 

 

 

Het grootste woningaanbod van de Achterhoek!
»
Huur en koop
»
Nieuwbouwprojecten